Archive for the ‘Filosofi’ Category

Öga för öga, tand för tand

Posted by: Börjesson on 25 oktober 2010